O producencie

Firma Pyrexar Medical powstała w USA jako spółka technologiczna zorientowana na produkcję aparatury medycznej do leczenia nowotworów. W kwietniu 2015 r. zakupiła linię produktów Hyperthermia od BSD Medical. Plan firmy polega na wsparciu istniejących klientów BSD-500 i BSD-2000, kontynuowaniu ulepszeń produktów, wspieraniu rozwoju hipertermii onkologicznej i rozpowszechnianiu informacji o tej niesamowitej terapii przeciwnowotworowej.

Od początku swego istnienia, marka BSD była wysoko ceniona przez terapeutów i badaczy, a sama firma mocno inwestowała we współpracę ze środowiskiem naukowym, w związku z czym większość najdonioślejszych badań klinicznych nad hipertermią onkologiczną metodą fal radiowych była i jest realizowana na aparatach BSD-500 oraz BSD-2000.

Aktualnie w Polsce znajduje się w użytkowaniu 5 aparatów BSD-500 (NIO-PIB Warszawa, NIO-PIB Kraków, NIO-PIB Gliwice, WCO oraz ŚCO) oraz jeden aparat BSD-2000 (NIO-PIB Warszawa).

Pyrexar Medical, jako jedyny na świecie, dostarcza aparaturę do hipertermii skonstruowaną w technologii pozwalającej na nieinwazyjny pomiar temperatury w głębi ciała z użyciem rezonansu magnetycznego (BSD-2000 MRI).

W sierpniu 2020 r. firma Pyrexar Medical zarejestrowała patent na aplikator przeznaczony do zabiegów hipertermii na głowie przy leczeniu m.in. glejaków.

HT Systems

ul. Belgradzka 5
02-793 Warszawa

+48 22 300 91 85

info@htsystems.com.pl

HT SYSTEMS - dystrybutor/distribution

Godziny pracy biura:

Poniedziałek - piątek od 8:00 do 18:00